Kanalizacja już jest, Gmina czeka na zwrot części kosztów

Na początku sierpnia została podpisana umowa między Gminą Ksawerów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki której gmina zyskała możliwość refundacji znacznej części kosztów wydatkowanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów”. W Urzędzie Gminy trwa obecnie kontrola dokumentacji projektu. Dla samorządu to szansa, aby pozyskać środki, które będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

Inwestycję realizowano w latach 2007 – 2010, wówczas została wykonana instalacja sanitarna w ulicach: Mały Skręt, Handlowa, Żytnia, Pomorska, Sucha, Spółdzielcza oraz sieć do szkoły w Woli Zaradzyńskiej. Natomiast w 2013 r. wykonano instalację w ul. Handlowej na odcinku około pół kilometra, od ul. Nowotki do ul. Cichej w Ksawerowie. Razem to około 5,4 km sieci.

Mieszkańcy ulic objętych projektem muszą mieć świadomość, że to również od nich zależy, czy gmina otrzyma dotację. Ważną częścią wniosku jest, efekt ekologiczny. W przypadku sieci kanalizacyjnej zależy on od ilości podłączeń gospodarstw domowych do kanalizacji.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 2 600 000,00 zł. Jeśli kontrola przejdzie pomyślnie do kasy gminnej trafi dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 2 200 000,00 zł, to 85 procent kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

 

 

wpis czytano 332 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.13 sierpnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony