Wyprawka szkolna – pomoc na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

Rządowy programu pomocy uczniom w 2013 r. – ,,Wyprawka szkolna” określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818)).

Wójt Gminy Ksawerów zobligowany wyżej wymienionym rozporządzeniem wyznaczył termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na dzień 6 września 2013 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych).

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

wpis czytano 277 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.20 sierpnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony