Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców

8 000 000 zł z funduszy unijnych na szkolenia dla firm! 

Przedsiębiorco!!! Chcesz wypromować własną markę, zdobyć prestiż i zwiększyć konkurencyjność? Postaw na rozwój swoich pracowników, a osiągniesz sukces! Przed Tobą ostatnia szansa na zdobycie 100% dofinansowania na szkolenia z PO Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego już wkrótce ogłosi konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorco! Już dziś zastanów się nad pomysłem na projekt!

Konkurs będzie trwał tylko 6 tygodni – od 2 września do 14 października br.

Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie z puli 8 000 000 zł

 

Działania, które mają szansę uzyskać wsparcie finansowe obejmują ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami

dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Premiowane będą projekty przedsiębiorstw, które w latach 2007-2012 nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl

 

Od 2007 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 zostało podpisanych już 449 umów o łącznej wartości ponad 330 000 000 zł!

Dołącz do:

· 8 405 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych,

· 6 063 przedsiębiorstw, w których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach,

· 52 825 pracujących osób dorosłych, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych, dofinansowanych z PO Kapitał Ludzki.

 

Wykorzystaj szansę!

Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Punktu Informacyjnego PO KL pod nr tel. 42 663 33 92 oraz z doradcami Regionalnych Ośrodków EFS w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu, którzy udzielają bezpłatnych konsultacji w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających przy tworzeniu projektów. Dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się na www.pokl.lodzkie.pl w zakładce „Kontakt”.

 

 

 

wpis czytano 169 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.21 sierpnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony