Zebranie sołeckie w Nowej Gadce

Zebranie odbędzie się w Domu Rolnika w Nowej Gadce w dniu 3 września 2013 r. o godz. 19:00.

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Gadka

z dnia 26.08.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Nowa Gadka zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Domu Rolnika w Nowej Gadce w dniu 3 września 2013 r. o godz. 19:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości.

2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie ksiąg wieczystych dla działek wchodzących w skład byłego mienia przez gminę Ksawerów.

4. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie zebrania.

Informuję, że w zebraniu mogą uczestniczyć mieszkańcy mający czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Sołtys

Łukasz Miedziński

 

wpis czytano 254 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.28 sierpnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony