Zebranie sołeckie w Ksawerowie

Zebranie odbędzie się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w dniu 11 września 2013 r. o godz. 19:00.

 

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Ksawerów – Południe

z dnia 26.08.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Południe zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w dniu

11 września 2013 r. o godz. 19:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości.

2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim

co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze

w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Bogumiła Szczepańska

 

wpis czytano 280 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.28 sierpnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony