Historia parafii w Ksawerowie

 

 

Erygowanie Nowej parafii p.w. MB Częstochowskie w Ksawerowie

Z uwagi na niewygodną i dość kłopotliwą sytuację mieszkańców Ksawerowa i pobliskich wsi, którzy chcąc uczestniczyć w ważniejszych uroczystościach kościelnych, zmuszeni byli jeździć z całą rodzina do Łodzi lub Pabianic, rozpoczęto starania o utworzenie nowej parafii. W związku z tym delegacje poszczególnych miejscowości kilkakrotnie interweniowały w Kurii Biskupiej w Łodzi o utworzenie samodzielnej placówki kościelnej. Po rozpatrzeniu wniosków biskup Łódzki Wincenty Tymieniecki zwrócił się do urzędu Gminy Widzew z prośbą o przeznaczenie placu pod budowę plebanii przy kościołku we wsi Ksawerów, celem stworzenia stałej placówki dla księdza, który również poza swoimi obowiązkami kościelnymi nauczałby religii wszystkich dzieci szkół powszechnych na terenie Gminy Widzew. Urząd Gminy zaproponował wydzielenie cząstki ziemi szkolnej we wsi Ksawerowie, położonej tuż przy kościółku pod wyżej wspomnianą plebanię. Zwrócił się z tym do Dozoru Szkolnego, który na posiedzeniu z 19 grudnia stosowanie do pisma Urzędu Gminnego z 2 grudnia 1930 r. postanowił odnieść się przychylnie do prośby biskupa Tymienieckiego i przeznaczyć ćwierć morgi ziemi z pięciomorgowej osady szkolnej najbliżej kościółka leżącej pod plebanię. Przewodniczący przedstawił Radzie Gminnej postanowienie Dozoru Szkolnego, która odniosła się przychylnie do wymienionego postanowienia i jednogłośnie zaakceptowała projekt podany przez Dozór Szkolny.

Chór parafialny św. Cecylii z ks. M. Krysiakiem - 1938 r.

Po wypełnieniu niezbędnych formalności potrzebnych, aby mogła funkcjonować w danej miejscowości parafia, dnia 15 lipca 1933 r. nasępiło erygowanie parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie. Była to ostatnia parafia erygowana przez pierwszego biskupa diecezji łódzkiej Wincentego Tymienieckiego. Z relacji Erwina Kiss możemy stwierdzić, że mieszkańcy mają więc już swoją parafię, proboszcza ks. Michała Krysiaka, który mieszka w nowo wybudowanej plebani, organistę zamieszkałego w wynajętym mieszkaniu i chór kościelny – prowadzony przez organistę. Prezesem kilkunastoosobowego chóru składającego się z mieszkańców parafii jest Józef Książkowski, właściciel gospodarstwa ogrodniczego pod. nr 110, przybyły wraz z rodziną z Poznania w 1930 r. Zakrystianinem jest Ludwik Czapczyński ze wsi Teklin.

 Wymagania dotyczyły także proboszcza nowo powstałej parafii. Warunkiem, który musiał spełniać była biegła znajomość języka niemieckiego. Wielu mieszkańców, szczególnie starszych nie posługiwało się językiem polskim. Specjalnie dla nich w niedziele o godz. 09:00 odprawiano msze święte, w trakcie których modlitwy i śpiewy wykonywane były w języku niemieckim. Eucharystia w języku polskim sprawowano na sumie o godz. 11:00.

12 Pierwsza Komunia św. oraz wizytacja ks.bp Tomczaka - 1938

W 1938 r. wizytował parafię biskup Kazimierz Tomczak, Jego wizyta była połączona z I Komunią Świętą dla dzieci ze szkoły z klasy trzeciej.

 W sierpniu 1939 r., proboszcz ks. Krysiak jako kapelan wojskowy odszedł do wojska, a zastąpił go przebywający od pewnego czasu na plebanii franciszkanin Ojciec Jan Kapistran Holte. 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Tydzień później, 7 września Niemcy wkroczyli do Ksawerowa, zajmując m.in. parafialny kościół.

 Budowa nowego kościoła

Dzięki staraniom ks. proboszcza Jana Cieszkowskiego w kwietniu 1973 r. parafia otrzymała zezwolenie na budowę nowego Kościoła. Jeszcze tego samego roku przystąpiono do pracy. Realizacja budowy kościoła, była również możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, którzy chętnie pomagali przy pracy wznoszenia nowej świątyni. W archiwach parafialnych po dzień dzisiejszy możemy zobaczyć fundatorów kościoła, m. in. Państwo Aniela i Antoni Pietrucień którzy sfinansowali cegłę na nowy kościół. Budowę ukończono i poświęcono dn. 09 listopada 1975 r.

 Nawiedzenie kopi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wędruje po polskich parafiach od 29.08.1957 roku. Inicjatorem tego wydarzenia był kardynał Stefan Wyszyński. W maju 1957 roku zawiózł on obraz do Rzymu gdzie papież Pius XII zaakceptował pomysł peregrynacji i 14.08.1957 roku dokonał poświęcenia kopii Cudownego Obrazu. 26.08.1957 roku na Jasnej Górze odbyła się uroczystość Milenijnego Nawiedzenia. Peregrynacja była ważnym wydarzeniem przygotowującym nasz naród do obchodów Milenium Chrztu Polskiego.

Strony: 1 2 3

wpis czytano 736 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.2 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony