Zebranie sołeckie w Sołectwie Ksawerów-Wschód

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Ksawerów – Wschód

z dnia 02.09.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Wschód zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Sali OSP   w Woli Zaradzyńskiej w dniu   10 września 2013 r. o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie gości.
  2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim
co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Kazimierz Ludziejewski

wpis czytano 348 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.2 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony