Stypendia socjalne dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 1 września 2013 r. można składać wnioski na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. O przyznaniu pomocy decyduje między innymi kryterium dochodowości, które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105.

Informacja GOPS

 

wpis czytano 198 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.2 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony