XLIV SESJA RADY GMINY KSAWERÓW

XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się w dniu 11 września 2013 r o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.

proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów;

–  zmiany uchwały Nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 -2024.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 czerwca 2013 r.

– z XLIII Sesji rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lipca 2013 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 326 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.6 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony