Zebranie w sołectwie Ksawerów – Zachód

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie w dniu  12 września 2013 r. o godz. 18:00

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Ksawerów – Zachód

z dnia 06.09.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Zachód zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
w dniu  12 września 2013 r. o godz. 18:00
.

Proponowany porządek obrad:

  1. 1.    Powitanie gości.
  2. 2.    Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. 3.    Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  4. 4.    Sprawy różne.
  5. 5.    Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim
co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

                                                                                         Sołtys

                                                                                     Janusz Bartold

wpis czytano 281 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.9 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony