Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Handlowej 30/34 w Ksawerowie (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”)

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ksawerów, po okazaniu dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ksawerów.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

– zużyte baterie i akumulatory;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony;

– odpady wielkogabarytowe;

– zużyte opony;

– przeterminowane leki;

– chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

– odpady budowlano–rozbiórkowe;

– odpady zielone;

– opakowania wielomateriałowe;

– opakowania szklane oraz szkło;

– opakowania z tworzyw sztucznych;

– opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura;

– opakowania z metali oraz metale.

Właściciel nieruchomości może przekazać do PSZOK do

2 m3 odpadów budowlano–rozbiórkowych i do 4 sztuk opon (wyłącznie z samochodów osobowych) w skali roku.

Do PSZOK nie będą przyjmowane takie odpady, jak: materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, szkło zbrojne i hartowane.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

– w każdą środę od 7.00 do 15.00

– w każdą sobotę od 7.00 do 13.00

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od osób zamieszkałych poza terenem gminy Ksawerów, od podmiotów gospodarczych.

Info: Referat Komunalny

 

 

 

wpis czytano 1 440 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.12 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony