XLV SESJA RADY GMINY KSAWERÓW

Odbędzie się 25 września 2013 r. o godzinie 11:00

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów, Kościuszki 3h

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 r.; (10 984,00 zł)

2)   zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 r.; (300,00 zł)

3)    zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok; (AKTYWNI TO MY);

4)   przyjęcia wsparcia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców Gminy Ksawerów w 2013 r.;

5)   współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim w zakresie zadania publicznego realizowanego przez Powiat Pabianicki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM ROZBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”;

6)   zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 r.; (2 121 393,98 zł)

7)   zmiany uchwały Nr XLIII/305/2013 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 -2024.

  1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

–        z XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 września 2013 r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.
wpis czytano 372 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.20 września 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony