„Zdrowa rodzina – zdrowa gmina” – mieszkańcy zostali przebadani

21 września 2013 roku w godz. 10.00–16.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27 odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w ramach IV EDYCJI KONKURSU „ZDROWA GMINA”.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła liczne grono mieszkańców w różnym wieku. Celem akcji było zachęcanie mieszkańców gminy do zgłaszania się na badania mające przede wszystkim na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Mammografia, cytologia i kolonoskopia to jedne z podstawowych badań umożliwiających rozpoznanie choroby w jej wczesnym stadium. Dzięki takim działaniom, po zdiagnozowaniu nowotworu pacjent otrzymuje szansę na całkowity powrót do zdrowia. Wykonane w tym dniu badania sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia, SP ZOZ MEDiKSA ze środków własnych oraz Gmina Ksawerów. Ogółem w tym dniu wykonano 913 różnych badań profilaktycznych.

 • CYTOLOGIA – 14 badań,
 • MAMMOGRAFIA  – 99 badań,
 • USG PIERSI  – 7 badań,
 • USG TARCZYCY  – 28 badań,
 • TESTY PSA    –  50 badań,
 • KOLONOSKOPIA  –  12 skierowań

Ponadto 51 pań skorzystało z oferowanej tego dnia nauki samobadania piersi. Instruktaż prowadziła pani położna na zakupionym przez Gminę Ksawerów fantomie piersi.

Warto nadmienić, że pod względem ilości przeprowadzonych badań mammograficznych wśród mieszkanek gminy Ksawerów, na koniec września 2013 r. znajdujemy się na II miejscu w województwie łódzkim, co stanowi 60,15 % populacji objętej badaniem. Natomiast pod względem ilości wykonanych badań cytologicznych jesteśmy na I miejscu co stanowi 39,45 % populacji objętej badaniem. W Polsce procent objęcia badaniem populacji wynosi średnio około 24%. Cieszymy się, że tak duża ilość mieszkanek gminy ma świadomość konieczności wykonywania badań profilaktycznych, które dają szanse na całkowite wyleczenie a tym samym ratują życie.

Tego dnia dużym powodzeniem cieszyły się także pozostałe badania profilaktyczne, których wykonano:

 • POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO  –  118 badań
 • POMIAR GLUKOZY z palca –  250  badań
 • POMIAR CHOLESTEROLU z palca –  150  badań
 • PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA  –  4  badania
 • POMIAR MASY CIAŁA, BMI i ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ – 52 badania
 • BADANIE WZROKU  –  43 badania
 • PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  m.in. ocena stanu uzębienia, profilaktyka fluorkowa, profilaktyka ortodontyczna, instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej oraz możliwość obejrzenia ząbków przez dziecko kamerą wewnątrzustną. Badania wykonano u 35-ciu dzieci do 18 roku życia.

Dodatkowo podczas akcji zaproszeni pracownicy NFZ zachęcali mieszkańców gminy do założenia własnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Takie konto to szybki, wygodny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do osobistych informacji dotyczących leczenia on line. Login i hasło do konta w ZIP można było uzyskać na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości.

Akcję profilaktyczną pod hasłem „Zdrowa rodzina – zdrowa gmina” – zorganizował SP ZOZ MEDiKSA, akcję honorowym patronatem objął Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski. Na zakończenie akcji wszystkie osoby, które nas odwiedziły tego dnia celem wykonania badań mogły wziąć udział w losowaniu glukometru, który ufundował SP ZOZ MEDiKSA.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w badaniach profilaktycznych oraz wszystkim dzięki którym przeprowadzenie akcji było możliwe.

 

info: SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie

wpis czytano 307 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.16 października 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony