XLVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów

XLVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się dnia 18 grudnia 2013 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ksawerowie.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok;

2)   Zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 r;

3)   Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego dla SP ZOZ MEDiKSA na cele statutowe;

4)   Zmieniająca uchwałę Nr XLVII/332/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 r.;

5)   Zmiany uchwały Nr XLVI/315/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

6)   Nadania Statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie;

7)   Nadania nazwy kompleksowi boisk w Woli Zaradzyńskiej.

  1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XLVII Sesji rady Gminy Ksawerów z dnia 27 listopada 2013 r.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. 10.  Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.
wpis czytano 245 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.13 grudnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony