ZADANIE PN.: „TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM W KSAWEROWIE ” REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

logo-fundusz

ZADANIE PN.: „TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM
W KSAWEROWIE ” REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Wartość całkowita zadania                                      – 925 860,37 zł.

Środki pochodzące z dotacji do wysokości          – 370 351,00 zł.

Środki pochodzące z pożyczki w kwocie              – 370 351,00 zł.

Rzeczowy zakres  zadania:

– modernizacja kotłowni ,

– wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu.

 

Cele i korzyści z realizacji zadania:

– W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych zadaniem poprawie ulegną warunki uprawiania sportu i prowadzenia zajęć dydaktycznych.
W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach
.

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Lp.

Rodzaj efektu ekologicznego

Jednostka

Planowana wielkość

1. Redukcja pyłu kg/rok 32,7%
2. Redukcja SO2 kg/rok 32,7%
3. Redukcja NOx kg/rok 32,7%
4.  Redukcja CO kg/rok 32,7%
5. Redukcja CO2 kg/rok 32,7%

 

www.wfosigw.lodz.pl

wpis czytano 198 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.23 grudnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony