Rekrutacja do oddziałów szkolnych (klasy I) na rok szkolny 2014/2015.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz Szkoły Podstawowej im. dr Henryka Jordana w Ksawerów informują o terminach postępowania rekrutacyjnego  do oddziałów szkolnych,  na rok szkolny 2014/2015:

1.  Termin naboru:  od 17.03.2014 do 28.03.2014 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału szkolnego dla 7-latków oraz 6-latków z obwodu szkoły (z mocy ustawy w/w dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu).

 2. Termin rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły, ale z terenu gminy Ksawerów:                                                     od 02.04.2014 r. do 09.04.2014 r.

3.   Ogłoszenie wyników rekrutacji : 25.04.2014 r.

4.  Rekrutacja uzupełniająca: od 20.08.2014 r. do 23.08.2014 r.

5.   Wyniki rekrutacji uzupełniającej: 28.08.2014 r.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków o przyjęcie do szkoły to: wypełniona karta zgłoszenia.

Kryteria  i liczba punktów w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych  miejsc, którymi dysponuje szkoła, w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1.    Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w Szkole – 10 pkt.
  2.    Dziecko mieszkające na terenie Gminy Ksawerów – 20 pkt.

Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tutejszej szkole – 5 pkt.

 

 

Więcej informacji na temat naboru:

 

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie:

www.spksawerow.szkoly.lodz.pl

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

www.spwzaradzynska.szkoly.lodz.pl zakładka REKRUTACJA

wpis czytano 280 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.12 marca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony