Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii – artykuł.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie

do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o

różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; – osoby fizyczne

prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia

energii. Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest

także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju,

odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania – projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z

modernizacją procesu spalania; – zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez

eliminację spalania węgla). Więcej informacji na stronie FunduszeNaFirme.pl w artykule:

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

wpis czytano 198 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.17 marca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony