UWAGA !!! PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE BUDYNKÓW

Urząd Gminy w Ksawerowie apeluje do mieszkańców o prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, polegające na umieszczeniu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu przy bramie (zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne „Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.”).

Za niedopełnienie obowiązku w zakresie  umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, zgodnie z art 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zmianami) wymierzana jest kara grzywny do 250 złotych.

Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne w pracy zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się
do szybszego dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia. W przypadku wezwań, do których dysponowane są zespoły ratownictwa medycznego niejednokrotnie istotne znaczenie mają minuty, a nawet sekundy. Dlatego tak ważne jest, aby zespół ten bez problemów (m.in. szukanie właściwego budynku) mógł dotrzeć do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego  i udzielić jej jak najszybciej medycznych czynności ratunkowych.

Podjęcie ww. działań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

 

Info: Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

wpis czytano 206 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.4 kwietnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony