LVII Sesja Rady Gminy Ksawerów

LVII Sesja Rady Gminy Ksawerów  odbędzie się  w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Ksawerów;

2)   Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok;

3)   Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z LV Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca 2014 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 217 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.18 kwietnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony