Nowy ciągnik

ZADANIE PN.: „ ZAKUP CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY UTRZYMANIA DROŻNOŚCI ROWÓW ”

REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Wartość całkowita zadania                                      –  226 320,00 zł.

Środki pochodzące z pożyczki w kwocie              –  213 750,00 zł.

Rzeczowy zakres  zadania

Zakupienie następującego sprzętu:

–  ciągnik wraz z TUZ przednim,

– ramię wysięgnikowe tylne wraz z głowicą koszącą,

– odmularka do rowów,

– frezarka do poboczy.

 

Cele i korzyści z realizacji zadania:

–       utrzymanie drożności rowów poprzez ich wykaszanie, odmulanie i czyszczenie,

–       ograniczenie występowania lokalnych podtopień i zalewania posesji,

–       zmniejszenie zagrożeń dla mienia i zdrowia ludzi a w przypadku wystąpienia zdarzenia udzielenia skuteczniejszej pomocy,

–        podniesienie standardu życia poprzez poprawę jakości i czasu podejmowanych działań,

–        podniesienie jakości sprzętu specjalistycznego pozostającego w dyspozycji gminy, a także zwiększenie zakresu możliwości podejmowanych działań z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Braki w uzbrojeniu terenów w sieć kanalizacyjną często powodują zrzut ścieków bezpośrednio do środowiska, a w czasie intensywnych opadów następuje podtapianie terenów wodami opadowymi ze ściekami sanitarnymi. Rowy stanowią urządzenia zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniami spływającymi z drogi. Gmina Ksawerów po zrealizowaniu przedmiotowego działania będzie miała możliwość zintesyfikowania swoich działań zmierzających do utrzymania drożności rowów poprzez ich wykaszanie, odmulanie i czyszczenie.

www.wfosigw.lodz.pl

 www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Strony: 1 2 3 4

wpis czytano 631 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.6 maja 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony