”Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”.

W dniu 08.01.2014r. na konto Gminy Ksawerów zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki finansowe w wysokości 32.529,99 PLN z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW realizowanego przez lokalną grupę działania „BUD-UJ Razem”  dla zadania  inwestycyjnego pn.: ”Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”.

Całkowita wartość zadania:  52.048,56 PLN (brutto) w tym:

– dofinasowanie z PROW: 32.529,99 00 PLN

Głównym celem zrealizowanego projektu jest integracja oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – plac zabaw.

wpis czytano 227 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.20 maja 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony