„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

W dniu 05.03.2014r. na konto Gminy Ksawerów zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki finansowe w wysokości 250.000,00 PLN z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW realizowanego przez lokalną grupę działania „BUD-UJ Razem”  dla zadania  inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

Całkowita wartość zadania:  457.064,62 PLN (brutto) w tym:

– dofinasowanie z PROW: 250.000,00 PLN

Głównym celem zrealizowanego projektu jest integracja oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  mieszkańców poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką oraz budowę placu zabaw.

Przedmiotem inwestycji było:

  • budowa ogrodzenia
  • budowa elementów małej architektury ,
  • budowa utwardzonych nawierzchni,
  • budowa placu zabaw wyposażonego w urządzenia rekreacyjne,
  • ukształtowanie i uporządkowanie zieleni.

 

wpis czytano 151 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.20 maja 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony