NOWOŚCI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorco!

Obecnie w Urzędzie Gminy Ksawerów trwają zaawansowane prace, aby dane przedsiębiorców posiadających wpisy w ewidencji działalności gospodarczej zostały przekazane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Od momentu przekazania wszystkich danych organem ewidencji działalności gospodarczej jest Minister Gospodarki. Po wprowadzeniu danych przedsiębiorcy prowadzący już działalność gospodarczą przy pomocy strony internetowej: www.ceidg.gov.pl będą mogli poprzez internet zmienić, zawiesić, odwiesić lub zlikwidować swoją działalność gospodarczą.

 Aby dokonać takich zmian należy posiadać:

–  podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem (który jest płatny) lub

– (niepłatny) profil zaufany.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym

Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), – strona: www.epuap.gov.pl
2. wypełnić wniosek o założenie profilu, wydrukować go
3. udać się z dowodem osobistym do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Najbliższym punktem wydającym profil zaufany jest Urząd Skarbowy w Pabianicach.

W urzędzie Skarbowym po potwierdzeniu danych otrzymujemy profil zaufany.

Po otrzymaniu zaufanego profilu każdy przedsiębiorca może wejść na stronę: www.ceidg.gov.pl i wypełnić swój wniosek przez Internet wybierając opcję zakładania, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź zakończenia działalności gospodarczej.

Jeśli działalność gospodarcza jest już prowadzona po wybraniu opcji: zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma do wybrania opcje: nowy wniosek, na podstawie NIP, na podstawie pliku.

Po wybraniu opcji – „na podstawie NIP” wpisujemy w okienku swój nr NIP i przechodzimy po wprowadzeniu kodu do dalszego wypełniania wniosku. Po wypełnieniu całego wniosku przedsiębiorca otrzymuje poświadczenie złożenia wniosku. Można wejść ponownie na stronę www.ceidg.gov.pl i w zakładce „znajdź przedsiębiorcę” po nr NIP i wprowadzeniu kodu sprawdzić jak nasz wpis wygląda. Po wydrukowaniu wpisu mamy bez wychodzeniu z domu poświadczenie prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco!

Jeśli nie posiadasz  bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub zaufanego profilu, również możesz skorzystać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl 

Strona ta udostępnia nam takie możliwości jak:

1. znalezienie przedsiębiorcy i jego danych (dzięki czemu potwierdzamy czy taka działalność jest prowadzona),

2. poprzez wybranie opcji- „wypełnianie wniosek przez Internet” i przejścia do zakładki „więcej o formularzu” istnieje możliwość przejścia do takich możliwości jak:

– wyszukiwanie kodów PKD,

– wykaz kodów, które nie mają zastosowania przez przedsiębiorców będących osobą fizyczną,

– instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1,

– formularz CEIDG-1,

– formularz załączników do formularza CEIDG-1

3. poprzez wybranie: formularzy wniosków możemy wypełnić wniosek komputerowo, podpisać go i przynieść do Urzędu Gminy Ksawerów celem wprowadzenia go przez urzędnika do CEIDG,

4. znalezienie Nr REGON swojego lub innego przedsiębiorcy po wpisaniu nr NIP oraz poprzez wydrukowanie pobrania go jako zaświadczenia o nr REGON.

Uwaga!

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie może osobiście złożyć wniosku w Urzędzie Gminy Ksawerów może za niego złożyć inna osoba lub wysłać pocztą, pod warunkiem, że własnoręczność podpisu jest poświadczona notarialnie.

wpis czytano 254 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.9 grudnia 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony