Gmina Ksawerów podpisała umowę na wywóz odpadów komunalnych

W dalszym ciągu z terenu naszej Gminy odpady będzie odbierać firma Remondis. W dniu 24 czerwca br. w Urzędzie Gminy Ksawerów podpisano umowę w tej sprawie, która będzie obowiązywać od 1 lipca br. przez kolejny rok. Zadaniem spółki będzie m.in. przygotowanie i dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnej zbiórki w pojemniki na odpady.

Firma będzie monitorowała również obowiązek ciążący na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informowała gminę o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku.

wpis czytano 371 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.24 czerwca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony