UMOWY na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowe

     Przypomina się, że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne) np.: placówki oświaty, urzędy administracji publicznej, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, domy opieki społecznej, działki rekreacyjne oraz nieruchomości na których jest prowadzona działalność gospodarcza (handlowa, produkcyjna, usługowa), obowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ksawerów) na odbiór odpadów komunalnych.

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:

● Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Spółka z o.o. Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, tel. (42) 616-04-14, (42) 616-03-95

● WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH, Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94 , tel. (34) 365-91-17

● „EKO – REGION” Spółka z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, tel. (44) 633-08-15, Oddział Pabianice ul. Traugutta 6a, tel. (42) 215-51-41

● REMONDIS Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, Łódź ul. Zbąszyńska 6, tel. (42) 680-91-62

● A.S.A. Eko Polska Spółka z o.o. Zabrze, ul. Lecha 10, tel.(32) 376-34-50, Oddział Zduńska Wola ul. Spacerowa 13 tel. (43) 824-32-95

● ALBA Ekoplus Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2, tel.(32) 262-50-29

● „TRANS-TOM” Tomasz Pietysz, Gdańsk, ul. Podchorążych 12 lok. 22, tel. (42) 684-28-27, biuro Łódź ul Łęczycka 22A lok. 39  tel. (42) 684-28-27

● JUKO Spółka z o.o. Piotrków Trybunalski, ul. Topolowa 1, tel. (44) 732-69-63, (44) 732-69-64, (44) 732-69-65

● MARIUSZ SZYMCZAK „POLCAN”, Łódź, ul. Gospodarcza 6 lok. 43, tel. 533-118-367

●„JANTAR” JAROSŁAW FIAŁKOWSKI Rzgów, ul Krótka 2, Tel. (42) 227-84-88

Obowiązek, o którym mowa wyżej dotyczy także właścicieli nieruchomości, której część jest przeznaczona na cele mieszkalne.

Właściciele tych nieruchomości uiszczają opłaty:

– w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część nieruchomości zamieszkałą,

– z tytułu odrębnej umowy na odbiór odpadów – na część nieruchomości niezamieszkałej.

Przypominamy, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami wytwarzanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

         Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do okazania (osobom kontrolującym) umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

wpis czytano 330 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.2 lipca 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony