ZEBRANIE-FUNDUSZ SOŁECKI-SOŁECTWO WOLA ZARADZYŃSKA

ZAPROSZENIE

na zebrane wiejskie sołectwa Wola Zaradzyńska

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Wola Zaradzyńska
zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej  w Woli Zaradzyńskiej

w dniu 9 września 2014 r. o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie gości.
  2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Antoni Archman

wpis czytano 313 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.29 sierpnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony