ZEBRANIE-FUNDUSZ SOŁECKI-SOŁECTWO Ksawerów Zachód

ZAPROSZENIE

na zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów – Zachód

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Zachód zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
w dniu  17 września 2014 r. o godz. 17:30

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie gości.
  2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim
co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Janusz Bartold

wpis czytano 277 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.8 września 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony