INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  PSÓW

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna psa jest zapewnienie mu opieki i właściwych warunków jego bytowania. 

Każdy właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego psa. Do jego obowiązków należy również dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z art. 10a ww. ustawy zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Pies może poruszać się bez nadzoru jedynie po terenie prywatnym i to pod warunkiem, że jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Właściciel psa, który nie zastosuje się do tych przepisów może zostać ukarany mandatem, a w sytuacji gdy gmina przejmie w tym zakresie jego obowiązki (opieka, zapewnienie wyżywienia, szczepienia, czipowanie) podejmie egzekucje wydatków poniesionych na opiekę nad zwierzęciem od właściciela.

wpis czytano 306 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.10 września 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony