Uroczyste otwarcie ul. Nowotki w Ksawerowie

W dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej – ul. Nowotki w Ksawerowie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 przy ul. Nowotki, nieopodal skrzyżowania z ul. Łódzką. W uroczystości wzięli udział najważniejsi przedstawiciele władz powiatu pabianickiego tj. Starosta Powiatu Pabianickiego – Krzysztof Habura, WicestarostaIrena Grenda, przewodniczący Rady Powiatu – Florian Wlaźlak, członek Zarządu Powiatu – Adam Krasiński oraz radni powiatowi i pracownicy starostwa. Gminę Ksawerów reprezentowali Wójt Gminy –  Adam Topolski oraz Sekretarz Gminy – Rafał Tustanowski. Program uroczystości przewidywał: oficjalne powitanie gości przez Starostę Powiatu, uroczyste otwarcie drogi powiatowej oraz przemówienie gości.

Przebudowa ul. Nowotki została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.306.409,65 zł.  Środki zapewniły: budżet państwa w wysokości 1.136.194,88 zł., Starostwo Powiatowe w wysokości 585.107,39 zł oraz gmina Ksawerów – 585.107,38 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 558,0 m (łącznie z rondem), w tym:  jezdnia o szerokości 6,50 m – pow. 3407 m2, powierzchnia ronda – 638 m2, obustronne chodniki o szerokości 1,50 m – pow. 1410 m2, łączna powierzchnia ścieżki rowerowej – 840 m2, powierzchnia wjazdów – 447 m2, kanalizacja deszczowa – 417,96 m.

Ulicę Nowotki przebudowano w ramach drugiego zadania pod nazwą „Przebudowa Drogi Powiatowej 330E”, który obejmuje ulicę Jana Pawła II i ul. Nowotki. W ramach tego zadania w pierwszym etapie przebudowano ul. Wolską, w trzecim ma być wyremontowana ulica Wschodnia, zaś w czwartym ul. Szkolna.

Prace związane z remontem ul. Nowotki rozpoczęły się 29 kwietnia 2011 roku. Zakończenie prac miało miejsce 23 listopada 2011 roku. Dziś przy ul. Nowotki znajdują się ścieżki rowerowe i chodniki wyłożone kostką. Niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Wschodnią zastąpiono dwustopniowym rondem. Wyremontowana droga z pewnością zapewni większe bezpieczeństwo i komfort, zarówno  kierowcom jak i pieszym.

wpis czytano 260 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.14 grudnia 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony