I Sesja Rady Gminy Ksawerów

I Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 1 grudnia o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Kościuszki 3 h, Ksawerów)

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • Przyjęcie zasad wyboru przewodniczącego Rady Gminy;
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 6. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  • Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • Przyjęcie zasad wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Ślubowanie Wójta Gminy.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 

wpis czytano 291 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.26 listopada 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony