II Sesja Rady Gminy Ksawerów

II Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się   w dniu 10 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Omówienie i podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę nr LXVI/442/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego niezaliczanych do sektora finansów publicznych, działających na terenie Gminy Ksawerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
 • w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 r.;
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok (1.000,00 zł);
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok (dotacja dla GDKzB);
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok (subwencja oświatowa);
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2014 rok (oświata);
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok (GOPS).
 1. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z LXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 listopada 2014 r.,

– z LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 listopada 2014 r.,

– z I Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 1 grudnia 2014 r.

 1. Omówienie spraw związanych z powołaniem komisji stałych.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.
wpis czytano 204 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.3 grudnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony