„Kształtowanie przestrzeni publicznej, uporządkowanie terenu oraz budowa placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce”

 

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Operacja pn.:

„Kształtowanie przestrzeni publicznej, uporządkowanie terenu oraz budowa placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi „Leader”, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

 

Wartość całkowita operacji:       54 351,60 PLN

Środki pochodzące z pomocy:    34 000,00 PLN

 

Miejsce realizacji operacji:

Nowa Gadka – teren przy Domu Rolnika, Gmina Ksawerów (obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w osiedlu Niewiadów, wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013).

 

Rzeczowy zakres działania:

– uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domu Rolnika w Nowej Gadce (oczyszczenie działki z gruzu, wygrodzenie części działki ogrodzeniem do wys. 0,60 m, montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla montowanych urządzeń rekreacyjnych, wykonanie nawierzchni z piasku drobnoziarnistego w strefie bezpieczeństwa, wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostałej części terenu, wykonanie dojść do placu zabaw).

– wyposażenie placu zabaw – montaż urządzeń: wieża wysoka z dachem (zjeżdżalnia), karuzela, huśtawka – ważka podwójna, huśtawka podwójna z belką drewnianą, piaskownica, ławka z bala z oparciem, kosz na odpady, tablica na regulamin.

 

Cel realizacji operacji:

Integracja oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – placu zabaw dla dzieci przy Domu Rolnika w Nowej Gadce.

wpis czytano 258 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.23 grudnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony