ZADANIE PN.: „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PENELOPY W KSAWEROWIE”

fundusz-logo

 

ZADANIE PN.: „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PENELOPY W KSAWEROWIE”

realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość całkowita zadania                                      –    186 412,27 zł.

Środki pochodzące z pożyczki w kwocie              –    177 091,00 zł

 

Rzeczowy zakres  zadania:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm o łącznej długości:

     L=234,97 m.

     Przykanaliki do granic działek PVC Ø160 mm o długości 110,86 m.

     Ilość przykanalików – 15 szt.

2) Budowa sieci wodociągowej PEHD Ø110 mm o łącznej długości:

    L=282,34 m.

    Przyłącza do granic działek PEØ32 mm o długości L=115,61 m.

    Ilość przyłączy – 14 szt.

 

Cele i korzyści z realizacji zadania:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej znacznie poprawi warunki sanitarne, zmniejszy zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz podniesie standard życia na terenie objętym inwestycją a ponadto zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i dla inwestorów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców Ksawerowa.

 

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Realizacja zadania umożliwi, poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 10 przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzanie ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi w ilości 1.716,96 m3/rok oraz dostarczenie mieszkańcom 9 nieruchomości wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 1.726,m3/rok.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków to

32 RLM  i 12 RLM (zakłady).

 

www.wfosigw.lodz.pl , www.zainwestujwekologie.pl

wpis czytano 292 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.29 grudnia 2014

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony