Betlejemskie Światło Pokoju w najbliższą niedzielę zagości w Ksawerowie !!!

Betlejemskie Światło Pokoju trafi do Ksawerowa już w najbliższą niedzielę. Harcerze oraz zuchy z naszej Gminy przekażą je kapłanom podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30, a w najbliższym tygodniu będą obdarowywać nim szkoły, zakłady pracy oraz urzędy. Tegoroczna akcja odbywa się w Polsce pod hasłem: „Światło, które prowadzi”.

Jak to się wszystko zaczęło ….

Betlejemskie Światła Pokoju rozprzestrzenia się po świecie już od 25 lat. Wszystko zaczęło się w 1986r., w Linz w Austrii. Wtedy po raz pierwszy zorganizowano akcję pod hasłem „Światło w ciemności”, która weszła w skład charytatywnych działań austriackich mediów. Wybrano spośród dzieci potrzebujących pomocy materialnej dwójkę, która została zawieziona do Betlejem, do Groty Narodzenia Pańskiego i odebrała stamtąd ogień, który przetransportowany został później do Austrii i przekazany mieszkańcom Linz oraz wszystkich miast tego państwa.

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień do szkół, urzędów i różnych instytucji. Co roku po ogień wydelegowana zostaje dwójka dzieci, które wykazały się w ciągu ubiegłego roku niezwykłą odwagą (m.in. chłopiec, który uratował tonące dziecko czy dziewczynka, która uratowała swoją mamę). Tradycja szybko rozprzestrzeniała się po Europie i od 1990 roku skauci z różnych państw odbierają w połowie grudnia Betlejemskie Światło Pokoju w czasie specjalnego nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu, a potem zawożą je do swych krajów. Od 2000 roku Światło trafia również za ocean, do skautów amerykańskich i kanadyjskich.

Czuwaj!

90 PDH Wórewask

wpis czytano 293 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.15 grudnia 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony