Wspólnie dbajmy o środowisko!

„Jak postępować z odpadami”

W dniu 18 lutego br. w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyła się prelekcja na temat „Jak postępować z odpadami”.

Uczestnicy prelekcji "Jak postępować z odpadami"

Uczestnicy prelekcji „Jak postępować z odpadami”

W godzinnym spotkaniu udział wzięli uczniowie V klasy z koła ekologicznego. Spotkanie poprowadziły Panie: Ewa Krawczyk z Referatu Gospodarki Komunalnej i Joanna Pustelnik z Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ksawerowie.

Uczniowie mieli możliwość zdobycia aktualnych informacji na temat powstawania różnego rodzaju odpadów w gospodarstwach domowych i prawidłowego obchodzenia się z nimi. Zajęcia, tak jak te poprzednie które odbyły się w Szkole Podstawowej w Ksawerowie, miały charakter pogadanki i dyskusji wzbogaconej o prezentację multimedialną. Młodzi słuchacze aktywnie włączali się w rozmowę na temat danych problemów, śmiało udzielając odpowiedzi.

Na zakończenie spotkania najmłodsi uczestnicy otrzymali drobne upominki.

info: Redakcja

 

 

wpis czytano 230 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.25 lutego 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony