Przypominamy o opłatach

Wszystkim Państwu, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty za I kwartał 2015 r. przypominamy o konieczności uregulowania zaległości podatkowych.
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny należało uiścić w terminie do 15.03.2015 r. (lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji).
Natomiast termin opłaty za odbiór odpadów minął 15.04.2015 r.


Wpłaty można dokonać w dowolnym banku, Urzędzie Pocztowym lub w kasie Urzędu Gminy Ksawerów w godzinach:

poniedziałek – 9:00-16:00,
wtorek – czwartek – 9:00-14:00,
piątek- 9:00-13:00.

(W przypadku opłaty za odbiór odpadów każdemu właścicielowi nieruchomości, który złożył prawidłowo wypełnioną deklarację nadany został indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych. Podatek za drugą ratę należy uiścić w terminie do 15 maja 2015 r.

Info: Referat Dochodów

wpis czytano 167 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.21 kwietnia 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony