Bieżące prace na drogach i utrzymanie czystości


W ulicy Solorza
na początku maja wykonano rowy odwadniające z utwardzeniem pobocza tłuczniem. Prace zostały wykonane w najbardziej newralgicznym miejscu, gdzie podczas opadów woda spływała ulicą Solorza w kierunku ulicy Wschodniej. – Przy dużych opadach deszczówka zalewała działki. Obecnie przy prawidłowo wyprofilowanym rowie taka sytuacja nie powinna się powtarzać – mówi Piotr Stępień kierujący pracami pracowników gospodarczych Referatu Gospodarki Komunalnej.

Wcześniej wykonano prace przy ul Zachodniej, gdzie pracownicy gospodarczy frezowali pobocza i odmulili oraz pogłębili rowy na odcinku od szkoły do ulicy Sienkiewicza. Przy ulicy Zachodniej jest też nowy przepust pod nowo wytyczoną drogą.

Najważniejsze realizacje dla bezpieczeństwa dzieci przy szkole to barierki i słupki, które wygradzają jezdnię od chodnika. Bezpośrednio przed wyjściem ze szkoły, wzdłuż chodnika  ustawiono około 50 metrów barierek. Po przeciwnej stronie stanęły słupki, które ograniczają możliwość postoju samochodów na poboczu. Przystanek autobusowy został przeniesiony poza strefę barierek.  Od przystanku autobusowego przechodzi się do przejścia dla pieszych odnowionym chodnikiem oddzielonym od ulicy słupkami drogowymi. – Takie rozwiązanie wydziela bezpieczną strefę ruchu dla pieszych, szczególnie dzieci, i zdecydowanie poprawia widoczność na przejściu dla pieszych przy szkole  – mówi Piotr Stępień

Wiosenne porządki objęły czyszczenie wiat przystankowych, co poprawiło ich estetykę, szczególnie przy ul. Hubala, gdzie stoją blisko ruchliwej jezdni. Pracownicy odwodnili również przystanek przy ulicy Hubala na wysokości numerów 23-25. W centrum Ksawerowa zostały wyczyszczone słupki drogowe dzięki czemu są widoczne.

Ponadto zostały ustawione dwie nowe ławki przy kapliczce na rogu ulicy Ogrodników i Akacjowej.

Na bieżąco są wykaszane rowy. Na początku maja w ulice wjechała maszyna czyszcząca krawężniki po zimie.

info: Urząd Gminy Ksawerów

Maszyna czyszcząca pobocza po zimie

Maszyna czyszcząca pobocza po zimie

Nowa organizacja strefy ruchu pieszego przy szkole w Ksawerowie

Nowa organizacja strefy ruchu pieszego przy szkole w Ksawerowie

Wiosenne wykaszanie rowów

Wiosenne wykaszanie rowów

Utwardzanie pobocza po pracach z profilowaniem rowu w ulicy Solorza

Utwardzanie pobocza po pracach z profilowaniem rowu w ulicy Solorza

wpis czytano 277 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.6 maja 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony