XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów – 8 lipca 2015 r.

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 8 lipca 2015 r., początek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów 
w dniu 8 lipca 2015 r.

 1. Otwarcie XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
  2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości;
  3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Ksawerów;
  4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-zachodniej i zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów;
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 201 października 2005 r.;
  6) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.;
  7) zmieniająca Uchwałę nr XIV/100/2015 zmieniającą Uchwałę nr XI/79/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
  8) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok.;
  9) zmiany Uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015 – 2025.
 5. Zamkniecie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów.
wpis czytano 389 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.6 lipca 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony