Od lipca więcej za śmieci !

W związku z tym, że firma Remondis, jako jedyna zgłosiła się do przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Ksawerów, mimo, że zażądała drastycznego wzrostu ceny za usługę (prawie 100 % w stosunku do pierwszego przetargu) jej oferta musiała zostać wybrana.

W konsekwencji Rada Gminy Ksawerów została zmuszona do podjęcia uchwały o zwiększeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za śmieci obowiązujące od 1 lipca br. przedstawiają się następująco:

  • 9 złotych od mieszkańca miesięcznie w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
  • 15 złotych od mieszkańca miesięcznie, jeśli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że opłatę za III kwartał wg nowych stawek należy uregulować do 15 października, natomiast za IV kwartał do 15 grudnia 2015 r.

Druk polecenia przelewu zostanie doręczony właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty.

Opłatę można regulować w kasie Urzędu Gminy Ksawerów, dowolnym banku lub w placówkach pocztowych.

Dodatkowych informacji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, pok. 402 IV piętro, tel. 42 213 80 wew. 33.

wpis czytano 461 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.8 lipca 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony