XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów – 15 lipca 2015 r.

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów – 15 lipca 2015 r.
początek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Ksawerów w dniu 15 lipca 2015 r.:

  1. Otwarcie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Przedstawienie harmonogramu utworzenia zespołu przedszkolno-szkolno-gimnazjalnego w Gminie Ksawerów.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

2) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

4) zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;

5) wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy Ksawerów Kompleksu Widzew Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Ksawerów;

    6. Zamkniecie obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 338 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.14 lipca 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony