XIX Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy KsawerówSesja odbędzie się 26 sierpnia 2015 r., początek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;

2)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, zmieniająca Uchwałę nr XIV/101/2015;

3)   ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ksawerów;

4)   ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ksawerów oraz granic ich obwodów;

5)   określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ksawerów;

6)   utworzenia odrębnego obwodu głosowania w „JOVIMED Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Sp. z o.o.” zlokalizowanym przy ul. Zachodniej 37 w Ksawerowie, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 sierpnia 2015 r.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 176 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 sierpnia 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony