XX Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy Ksawerów  XX Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się  30 września 2015 r., początek o godzinie 10:00,      sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Uchylająca Uchwałę Nr XIII/93/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I Etap – ul. Wolska, II – Etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III Etap – ul. Wschodnia, IV Etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”;
 2. Współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim w zakresie zadania publicznego realizowanego przez Powiat Pabianicki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”;
 3. Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
 4. Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok;
 5. Zmiany uchwały Nr XVI/120/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015 – 2025;
 6. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych;
 7. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Ksawerów;
 8. Wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Ksawerów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w okresie programowania 2014 – 2020

8. Przekazania odpisu prawomocnego wyroku z dnia 10 lipca 2015 r. ze stwierdzeniem daty jego prawomocności i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Wojewody Łódzkiego.

9. Rozpatrzenie uwag do protokołu:- z XVII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 lipca 2015 r.,- z XIX Sesji rady Gminy Ksawerów z dnia 26 sierpnia 2015 r

– z XVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 lipca 2015 r.

– z XVI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 8 lipca 2015 r.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 329 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.24 września 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony