Pierwsza wizyta na Ukrainie

We wrześniu Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski uczestniczył w wizycie delegacji Województwa Łódzkiego na Ukrainie. Goście z Polski wzięli udział w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, jakie odbywało się w Obwodzie Winnickim, administracyjnym odpowiedniku Województwa Łódzkiego. Wizyta została przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Współpraca z Obwodem Winnickim jest realizowana w ramach umowy o współpracy handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej jaką Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał z ukraińskim partnerem w 2008 r. Tegoroczny wyjazd i udział w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy administracją rejonową, przedstawicielami samorządów i liderami lokalnych społeczności. Wójt Adam Topolski, jako przedstawiciel administracji samorządowej prezentował możliwości samorządu dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz realizacji inwestycji na terenie gminy, a także zakresów współpracy zagranicznej Gminy Ksawerów.

Nową inicjatywą dla Gminy Ksawerów jest kontynuacja nawiązanej we wrześniu współpracy i udział w przyszłorocznym programie wizyty studyjnej w Województwie Łódzkim gości z Ukrainy. Motywem przewodnim wspólnie realizowanego przez stronę polską i ukraińską przedsięwzięcia będzie prezentacja osiągnięć Polski samorządowej. Goście z Ukrainy poznają funkcjonowanie władz lokalnych na każdym z poziomów: gminy, powiatu i województwa. Gmina Ksawerów zaprezentuje działania na poziomie gminy wiejskiej.

P1450661

Wójt Adam Topolski prezentował Gminę Ksawerów podczas Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Obwodzie Winnickim na Ukrainie

wpis czytano 242 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.1 października 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony