XXI Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy KsawerówNajbliższa sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 14 października 2015 r., początek o godzinie 13.00

Sala konferencyjna Urzędu Gminy, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Ksawerów
  2. Zatwierdzenie porządku obrad
  3. Powołanie komisji uchwał
  4. Interpelacje i wnioski radnych
  5. Informacja Wójta Gminy
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
  7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                                                                      1) zasady zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

2) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

3) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

4) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

5) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

6) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

7) zmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.

8) zmiany uchwały Nr XX/136/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015 – 2015.

8. Przeprowadzenie wyborów ławników sądowych:

1) przedstawienie opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych

2) powołanie komisji skrutacyjnej

3) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania

4) przeprowadzenie tajnego głosowania

5) podjęcie uchwał stwierdzających wybór ławników do:

a) Sądu Rejonowego w Pabianicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.,

b)Sądu Rejonowego w Pabianicach do orzekania w pozostałych sprawach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

c) Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w pozostałych sprawach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

9. Rozpatrzenie uwag do protokołu: – z XX Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 września 2015 r.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11 Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 

 

 

wpis czytano 250 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.13 października 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony