XXII Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERBXXII Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się 4 listopada 2015 r., początek o godzinie 10:00

  1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie komisji uchwał.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Informacja Wójta Gminy.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmieniająca Uchwałę nr XI/78/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

2) Zmieniająca Uchwałę nr XV/108/2015 zmieniającą Uchwałę nr XIV/98/2015 zmieniającą Uchwałę nr XI/81/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

3) Zmieniająca Uchwałę nr XX/133/2015 w sprawie współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim w zakresie zadania publicznego realizowanego przez Powiat Pabianicki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO –DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”;

4) Zmieniająca Uchwałę nr V/25/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2015;

5) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.;

6) Zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r.;

7) Zmiany Uchwały nr XXI/147/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015 – 2025;

8) Zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

9) Zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

 

8. Wysłuchanie wyjaśnień Radnych Rady Gminy Ksawerów w sprawie zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

9. Wolne wnioski i sprawy różne;

10. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

wpis czytano 247 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 października 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony