Gotowa ulica Wschodnia

Zakończyły się prace w ulicy Wschodniej. Wyremontowana została nawierzchnia na odcinku od ronda do ulicy Cichej, położony nowy chodnik, wprofilowany rów. Ponad 280.000,00 zł Gmina Ksawerów pozyskała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Istniejącą nawierzchnię w złym stanie technicznym, sfrezowano i nałożono podbudowę i nową warstwę ścieralną. Jezdnia na odcinku remontowanym  została obustronnie okrawężnikowana. Dla bezpieczeństwa ruchu na remontowanym odcinku jezdni umieszczono dwa progi zwalniające: przy ulicy Obwodowej i  Spacerowej. Ponadto wykonano nowe zjazdy do posesji.   Skorzystają też piesi dla których w miejsce fragmentów chodnika został ułożony nowy, lewostronny chodnik, w sumie około 626 metrów bieżących.

Rów lewostronny zasypano, w jego miejsce został ułożony drenaż chłonny. Rów prawostronny wyprofilowano i obsiano trawą.

Na zakończenie prac zamontowano bariery energochłonne oddzielające drogę od prawostronnego rowu.

Wartość inwestycji to ponad 570.000,00 zł, z czego 50 procent pochodzi z budżetu Gminy Ksawerów, a drugie 50 procent to dofinansowanie projektu pod nazwą „Remont ul. Wschodniej na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wschodnia chodnik w trakcie_2 Wschodnia w trakcie Wschodnia chodnik w trakcie_1

 

wpis czytano 299 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.9 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony