Historyczna uroczystość w Parafii w Ksawerowie

Podczas tegorocznego Święta Niepodległości mieszkańcy Ksawerowa byli świadkami historycznego wydarzenia. Za sprawą członków stowarzyszenia Signum Polonicom z całej Polski uczestniczyli w podniosłej uroczystości uhonorowania stopniami husarskimi najbardziej zasłużonych członków Stowarzyszenia. Pierwowzoru tej wyjątkowej uroczystość trzeba szukać w historii polskiej husarii. Taka uroczystość mogła mieć miejsce ostatni raz w 1775 roku, później husarię rozwiązano i zastąpiono wojskiem narodowym. Po 240 latach właśnie w Ksawerowie odtworzono husarski rytuał nominacji. To ważne wydarzenie dla Signum Polonicum, które złożyło władzom kościelnym, jak również władzom gminy Ksawerów podziękowania za przychylność i wsparcie w rozwijaniu działalności Stowarzyszenia.

info: Signum Polonicum

Gminny klub Signum Polonicom istnieje w Ksawerowie już ponad 3 lata, ale jest częścią ogólnopolskiej struktury działającej już prawie 30 lat! Klub założony przez mistrza Zbigniewa Sawickiego w 1986 roku cały czas zajmuje się krzewieniem wśród młodzieży tradycji polskiego oręża oraz umiejętności posługiwania się tym orężem. Klub skupia aktualnie prawie 100 osób z całej Polski i z zagranicy. Taka struktura potrzebuje oczywiście instruktorów, którzy zajmują się charytatywną pracą z młodzieżą. To właśnie Ci instruktorzy z całej Polski (a wśród nich trzech na stałe działających w Ksawerowie) otrzymali w święto niepodległości historyczne tytuły związane z pełnionymi funkcjami.

Po uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę poszczególni członkowie klubu, począwszy od księdza Proboszcza, a następnie Twórcy Signum Polonicom, podchodzili na środek kościoła i otrzymywali akt nominacyjny wraz z odpowiednim insygnium władzy (buławą, buzdyganem lub nadziakiem), które następnie zostały poświęcone. Po uroczystym odśpiewaniu Te Deum wójt Adam Topolski został uroczyście przyjęty w poczet Honorowych Członków Signum Polonicom a następnie podziękowaniom i planom na przyszłość nie było końca. Podkreślić też warto, że nasz Ksawerów zaczyna pełnić dla tak dużej i ogólnopolskiej (a nawet sięgającej Francji) struktury rolę wiodącą. Cała uroczystość odbywał się atmosferze i klimacie XVII wiecznej chwały polskiego oręża. Do tych tradycji odwołują się również funkcje i tytuły nadane członkom Signum Polonicum w czasie uroczystości. Mistrz Zbigniew Sawicki, założyciel Klubu otrzymał tytuł Hetmana Signum Polonicom, proboszcz ks. Stanisław Bracha, będący kapelanem stowarzyszenia otrzymał tytuł Dobrodzieja Signum Polonicom. Spośród całego grona uhonorowanych (których listę przedstawiamy poniżej) na uwagę zasługują przedstawiciele Ksawerowa, którzy poza historycznymi tytułami związanymi z husarią otrzymali również tytuły administracyjne związane z coraz prężniej prowadzonym Husarskim Ośrodkiem Szkoleniowym na terenie ośrodka parafialnego, użyczonego na ten cel  stowarzyszeniu.

Poniżej przedstawiamy cały akt nominacyjny uroczyście odczytany w naszym kościele:

 

NOMINACJE NA STOPNIE HISTORYCZNE – KSAWERÓW A.D. 2015

Dnia 11 LISTOPADA, w Kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie odbyła się niezwykła, a zarazem historyczna uroczystość nadania stopni historycznych członkom klubów i przedstawicielstw Signum Polonicum z całej Polski przyznane 3 maja b.r.

Działający z upoważnienia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego ks. Marka Jędraszewskiego, kapelan i dobrodziej klubów Signum Polonicum, ks. Stanisław Bracha dokonał tych nominacji wg starodawnego pomnika praw, Aktem Nominacyjnym, którego treść w całości tu przytaczamy:

AKT NOMINACYJNY

na stopnie i tytuły staropolskie w polskiej sztuce walki Signum Polonicum uczyniony 

Roku Pańskiego 2015 miesiąca maja dnia  3

w Kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie,

a w Święto Niepodległości ogłoszony.

Mając na względzie zadość uczynienie staropolskiemu obyczajowi rycerskiemu, a ku pożytkowi rozwoju polskiej sztuki walki Signum Polonicum dokonanemu, ks. Kanonik Stanisław Brachakapelan klubów polskiej sztuki walki Signum Polonicum skupionych w Archidiecezji Łódzkiej, a na ten czas funkcję kapelana dla całego Signum Polonicum sprawujący

z mocy mi przyznanej przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego ks. Marka Jędraszewskiego, opierając się na dawnych pomnikach prawa polskiego obowiązujących, niniejszym niżej wymienione osoby na następujące stopnie wojskowe i tytuły podówczas obowiązujące mianuję:

1/ Zbigniewa Sawickiego, twórcę polskiej sztuki walki do godności hetmańskiej awansuję i tytuł Wielkiego Hetmana Signum Polonicum nadaję, oraz Naczelnym Wodzem całej husarii Signum Polonicum mianuję.

2/ Mariusza OpalęKasztelanem Ośrodka Husarskiego czynię, a w polskiej sztuce walki prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Ksawerowie i stopień Pułkownika chorągwi husarskiej województwa łódzkiego potwierdzam.

3/ Amadeusza BiałegoWłodarzem i zastępcą kasztelana Ośrodka Husarskiego mianuję, a w polskiej sztuce walki prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Ksawerowie i  stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi ksawerowskiej potwierdzam.

4/ Arkadiusza BiałegoKanclerzem Ośrodka Husarskiego mianuję, a w polskiej sztuce walki prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Łodzi i stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi łódzkiej potwierdzam.

5/ Piotrowi Ścibskiemu, prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Zawierciu i stopień Pułkownika chorągwi husarskiej województwa śląskiego potwierdzam.

6/ Wojciechowi Gorzelańczykowi, prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Bydgoszczy i stopień Pułkownika chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzam.

7/ Pawłowi Szabelskiemu, prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Bydgoszczy i stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi bydgoskiej potwierdzam.

8/ Dariuszowi Rochowiakowi, prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Bydgoszczy i stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi kujawskiej potwierdzam.

9/ Jakubowi Pokojskiemu, prawo do tytułu Namiestnika Klubu w Katowicach i stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi katowickiej potwierdzam.

10/ Piotrowi Opali, prawo do tytułu Namiestnika Klubu we Francji i stopień Rotmistrza chorągwi husarskiej ziemi francuskiej potwierdzam.

Ponadto, prawo do tytułu Namiestnika Signum Polonicum potwierdzam:

11/ Krzysztofowi Dusikowi w Pińczowie

12/ Leonardowi Marynowskiemu w Kątach Wrocławskich

13/ Ireneuszowi Kobrzyckiemu w Radomiu.

Sam zaś, za zgodą Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego ks. Marka Jędraszewskiego, tytuł Dobrodzieja przyjmuję łaskawie mi ofiarowany przez brać rycerską Signum Polonicum, co wielce sobie cenię i w największej powadze zachować obiecuję.

Na znak ważności tych postanowień, w/w osobom wręczone zostają osobiste akty nominacyjne potwierdzające te słowa i prawem czyniące te decyzje.

Całość zaś w obecności wójta gminy Ksawerów uczyniłem, jako świadkowi tego wydarzenia odbytego dnia 11 listopada A.D. 2015.  Dan w Ksawerowie w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, co pieczęcią moją i wójta dla wagi i prawdziwości tych słów przyozdobiono.

Ks. Kanonik Stanisław Bracha, Kapelan Signum Polonicum – własnoręcznie.

Podpis i pieczęć.

Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski –  własnoręcznie:

Podpis i pieczęć.

 

SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8

wpis czytano 306 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.13 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony