Ulica Handlowa już z asfaltem

Ponad pół kilometra asfaltu i chodnika już zostało oddane do użytku mieszkańcom ulicy Handlowej. Koszt inwestycji to około 700.000,00 zł, w całości finansowany z budżetu Gminy.

Ulica Handlowa została przebudowana na odcinku od ulicy Nowotki do ulicy Cichej w Ksawerowie.

Zakres prac to: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa zjazdów do posesji i działek, budowa chodnika po stronie wschodniej ulicy oraz budowa wypustów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem przykanalikami do istniejącego przepustu rurowego w istniejącym rowie melioracyjnym.

Handlowa 6Handlowa 5 Handlowa 4 Handlowa 3 Handlowa 2 Handlowa 1

wpis czytano 216 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.16 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony