Włącz się w planowanie przestrzenne gminy

HERB Gminy KsawerówW Urzędzie Gminy Ksawerów trwają prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Wójt Gminy Ksawerów zachęca mieszkańców gminy do składania uwag dotyczących przeznaczenia terenów gminy na określone cele. Prace nad Studium potrwają jeszcze kilka miesięcy, zakończą się około połowy 2016 roku.

Gmina Ksawerów prowadzi w sposób ciągły analizę dokumentów kształtujących gospodarkę nieruchomościami na obszarze Gminy (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Wójt Gminy Ksawerów gospodarczą przyszłość Gminy i analizy planistyczne w znaczącym stopniu opiera na woli mieszkańców Gminy Ksawerów i ich własnych planach gospodarczych i życiowych. Dlatego zapraszamy właścicieli poszczególnych obszarów Gminy do składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Obecnie prace nad Studium obejmują cały obszar Gminy. Studium jest aktualizowane w oparciu o uwagi i wnioski Referatu Gospodarki Przestrzennej, dotychczasowych założeń Studium oraz kierunków zrównoważonego rozwoju Gminy określonych w Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2014 – 2020, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Wnioski do Studium można składać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów w dowolnej formie.

W przypadku pytań można kontaktować się z kierownikiem Referatu – p. Tomaszem Kaczmarkiem lub p. Jarosławem Pinderem, tel. 42 213 80 50 wew. 34

wpis czytano 298 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.24 listopada 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony