Porządkowanie parku w Ksawerowie

Trwa rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie. Park był kiedyś częścią majątku w Żdżarach, który prawdopodobnie powstał na przełomie XIX i XX wieku. Śladem, który pozostał po majątku są drzewa nasadzone w układzie parkowym, który po wielu latach zatarł się zarośnięty przez samosiewy. Rewitalizacja ma na celu odtworzenie założeń parkowych, zadbanie o drzewostan oraz w przyszłości organizację przestrzeni parku.

W maju 2014 roku inwentaryzację istniejącej zieleni przeprowadziła p. Janina Urbankiewicz architekt krajobrazu.  Tabela inwentaryzacyjna zawiera ponad 500 drzew. Każde drzewo zostało szczegółowo opisane, określono gatunek, stan w jakim się znajdowało,  jego zdrowotność na podstawie której zdecydowano czy drzewo nadaje się do adaptacji czy ze względów bezpieczeństwa należy je usunąć. Dokument wskazuje również zabiegi pielęgnacyjne jakie należy wykonać w obrębie poszczególnych drzew.

Obecnie na terenie parku trwają prace pielęgnacyjne. Zgodnie ze wskazaniami usuwane są drzewa martwe, zasychające z licznymi wypróchnieniami i suszem w koronie, uszkodzone oraz pochylone.

Prace są prowadzone poza okresem lęgowym, zgodnie z decyzją administracyjną oraz po uzgodnieniu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

To pierwszy etap zagospodarowania terenu. Prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie parku, uczytelnią kompozycję założenia zieleni oraz znacznie poprawią walory estetyczne  – mówi Joanna Pustelnik z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów.

Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie parku, wytyczenie alei, i adaptacja parku do celów rekreacyjno – wypoczynkowych.

100_1474 100_1473 100_1472 100_1471 100_1470

wpis czytano 243 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.1 grudnia 2015

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony